Moderatorn har ordet

Aktuellt

Intervju med Mats Lewan

Mats Lewan är författare, futurist, internationell föreläsare, konsult, journalist och forskningsanalytiker med fokus på framtid och teknik. Han har arbetat i mer än femton år som teknikreporter för tidningen Ny Teknik och startade även den framåtblickande digitala tidningen Next Magasin som han var redaktör för.Tidigare arbetade Mats internationellt som frilansjournalist och som reporter för CBS CNET News i San Francisco samtidigt som han deltog i programmet Innovation Journalism vid Stanford University.Mats Lewan har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från KTH i Stockholm.

Läs mer

Frågor & svar

Vilka är dina förväntningar på AI Business Summit 2019? – Man kan se AI som ett nästa steg av digitaliseringen som kommer att medföra förändringar för samhälle och företag som vi knappt sett början av ännu. Det jag ser fram emot är att ta del av en rad olika perspektiv på hur företag kan förbereda sig och ta vara på möjligheterna som AI medför, och jag tror att deltagarna kommer att få med sig ett stort på mått av insikter och en djupare förståelse för AI som förändringskraft.

Varför är förståelsen av AI så viktig? – Vi vet att historiskt klarar bara en tredjedel av alla företag att ta sig igenom stora teknik- och marknadsskiften av den omfattning som AI medför. Och en förutsättning för att hantera utmaningen är att ledning och styrelse inte betraktar tekniken som något magiskt som en expertgrupp kan ta hand om, utan att de har en egen förståelse och en egen kompass på området. Det är helt enkelt alldeles för affärskritiskt för att delegeras.  

Vad innebär kombinationen av AI och affärer? – Effektivt använt kan AI ge starka affärsmässiga fördelar genom datastyrda processer, nya erbjudanden och affärsmodeller, avancerad automatisering och mer kreativt utrymme för medarbetarna, men det är ingen genväg till framgång. Förståelsen av marknaden och kunden, insiktsfullt ledarskap och strategisk styrka är fortfarande fundamentala faktorer, och det är förmågan att kombinera de här två sidorna som blir avgörande för företagets konkurrenskraft.

Var finns utmaningarna? – Utmaningarna med AI finns på en rad områden där man kanske inte är beredd – nya branschstrukturer och nya roller med osäkerhet exempelvis när det gäller juridiska aspekter kring ansvar samt en rad etiska frågor där vi ibland måste prova oss fram. Därför är det så viktigt att delta i samtalet kring AI och att ta del av olika erfarenheter, och det tror jag att den här konferensen kan bidra till.

Anmäl dig här!