Rundabordssamtal


I takt med att AI börjar bli ett konkret och relativt lättillgängligt verktyg för ökad affärsnytta på olika områden – med möjligheter som höjd effektivitet, förbättrad optimering, ökad kundanpassning samt helt nya affärsmodeller och nya kunderbjudanden – blir det allt viktigare med kompetens inom AI och dess tillämpningar både på ledningsnivå och styrelsenivå. 

I ett rundabordssamtal kommer vi bland annat att diskutera vilken nivå av kompetens som krävs i styrelsearbetet och hur den kan tillföras på bästa sätt – genom att tillföra personer med expertkunskap inom AI, genom utbildning av befintliga ledamöter, eller både och. Vi kommer också att diskutera i vilken utsträckning en AI förr eller senare kan, eller till och med borde ha en roll som ledamot i styrelsen. Deltagare i panelen är personer som både har kunskap och erfarenhet av styrelsearbete och insikt i AI-områdets utveckling.

Anmäl dig här!

Hur viktig är AI-kompetensen i styrelsearbetet?

Karin Steen
Extern styrelseledamot och rådgivare

Karin Steen arbetar som extern styrelseledamot i SME bolag samt som rådgivare till företagsledning och entreprenörer. Hon har fokus på tillväxt, lönsamhet och digitala/AI lösningar som skapar mervärde för företagets kunder. Hon har lång erfarenhet som VD, företagsledare och entreprenör inom IT—branschen, där hon bl.a. har arbetat med digitala bank- och finanslösningar samt molntjänster till företagens ekonomifunktioner.

Läs mer

Charlotte Gustavsson
Verksamhetschef, Styrelseakademien Stockholm

Styrelseakademien är en ideell medlemsorganisation för styrelseledamöter och ägare. Styrelseakademien har 7000 medlemmar nationellt, och är därmed Sveriges ledande forumför opinionsbildning och professionell utveckling av styrelsearbete i små och medelstora bolag.

Läs mer

Alexander Fritsch
Director of Digital Strategy, PwC

Alexander works as Director of Digital Strategy, Data & Analytics at PwC in Sweden. He has 20+ years of experience in data and advanced analytics for Digital strategy development and transformation. 

Alexander started his career running predictive analytics in customer, marketing & sales and operations for performance improvements. Subsequently the usage of data and analytics in digital applications, the technical architectures to implement these in large scale and digitization of experiences and operating models added to his work. 

He is currently focused on building out the advanced analytics, machine learning and artificial intelligence capability for the management consulting practice for PwC in Sweden. 

Prior to joining PwC, he was a Principal Director Advanced Analytics and Analytics Strategy at Accenture. Alexander holds a Master in Economics and BA at Lunds University.

Läs mer

Johan E Henricson
Strateg, Djäkne Startup Studio

Johan är partner, strateg och trendspanare på malmöbaserade Djäkne Startup Studio och har ett förflutet på stora och medelstora IT-bolag som bl.a produktchef, linjechef och projektledare men också en solid bakgrund från visuell och interaktionsdesign. Han brinner för designen av mötet mellan teknik och människa och att bygga sunda bolag och affärer på det. 

Genom Studion är han involverad i en handfull mycket intressanta teknikstartups inom vitt skilda områden och har roller som varierar från styrelseuppdrag, rådgivning och CPO till design och paketering.

Föreläser, inspirerar och "underhåller men väcker tankar" dels om tekniktrender och dels om effekten den snabba teknikutvecklingen får för människan och morgondagen och hur man behåller sin mänsklighet och mår bra i den snabba teknikutvecklingens tid - Being Human in the age of Techsplosion.

Läs mer

Göran Lindsjö
Senior AI Advisor, Governo

Göran Lindsjö, Governo AB, är en internationell AI-rådgivare och har startat och drivit flera företag inom AI. Han är bosatt i USA där han arbetar med ett omfattande nätverk av de ledande universiteten, företagen och analytikerna inom AI. Göran har även lång erfarenhet från styrelsearbete i flera IT-företag och genom arbete på Regeringskansliet av styrningsfrågor inom digitalisering av statsförvaltningen. Han är också en frekvent anlitad föreläsare och inspiratör företagsinternt, på konferenser och universitet.

Läs mer

Anna Felländer
Co-founder, AI Sustainability Center

Anna är medgrundare till AI Sustainability Center. Hon är en av Sveriges ledande experter på effekten av digitalisering på organisationer, samhälle och ekonomi, med rådgivande roller inom den akademiska världen, regeringen, den digitala start-up scenen och stora organisationer med fokus på artificiell intelligens och etik - inklusive Digitaliseringsrådet.

Läs mer

Mats Lewan
Moderator

Mats Lewan är författare, futurist, internationell föreläsare, konsult, journalist och forskningsanalytiker med fokus på framtid och teknik. Mats har arbetat i mer än femton år som teknikreporter för tidningen Ny Teknik och startade även den framåtblickande digitala tidningen Next Magasin som han var redaktör för. Tidigare arbetade Mats internationellt som frilansjournalist och som reporter för CBS CNET News i San Francisco samtidigt som han deltog i programmet Innovation Journalism vid Stanford University.Mats Lewan har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från KTH i Stockholm.

Läs mer